HİZMETLERİMİZ
İdari Takip :

İdari takibe alınan borçluların telefonla aranmaları, telefonla indirim ve taksit anlaşmaları yapılması, bu taksitlerin takibi, taksit öncesi hatırlatma, taksit sonrası ödeme gecikti aramaları yapılması hizmeti.

İcra ve Dava İşleri :

İdari takip süreci sonunda borçlu kalan dosyaların tüm hukuki takibi için sürecin tamamını kapsayacak şekilde hukuk yönetimi bölümünce takip edilmesi hizmetidir. Alanında uzman avukatlarımız ve ihtisaslaşmış yasal takip personellerimiz ile dosyaların hızla çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır.
İcra Takip Hizmeti : Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açılmasıyla başlar, tahsilat süreci içinde icra takip işlemleri ve davaları kapsar, alacağın tahsil edilmesi veya aciz vesikası alınması ve zarar yazılmasıyla son bulur. Bu hizmet süresince borçlular Çağrı Merkezi tarafından tahsilat amaçlı aranmaya devam eder.

Burada önemli olan, alacağın tahsil ve tasfiyesinde şirketin en az zararla ve en yüksek tahsilatla işi sonuçlandırmasıdır. Bunun için, tahsil edilmeyen kredinin bankaya karşılık yükünün bilinmesi, teminatların değerlendirilmesi, peşin değer hesabının yapılması önem taşır. Bu unsurların birlikte değerlendirilmesi sonucu bazen bankaların alacağı uzun vadede uygun faizle tasfiyeleri dahi olumlu sonuç vermeyebilir, bazı durumlarda varlık satışına gidilmesi daha avantajlıdır. Bu durumda varlık satış danışmanlığı, data room açılması, legal due dilligance ve ihale yapılması, her aşamadaki sözleşmelerin hazırlanması işleri yapılır.

Dava Takip Hizmetleri : Kredi ile bağlantısı olsun olmasın, şirket aleyhine açılmış veya şirkete açacağı davaların başından sonuna her kademede görülmesi hizmetidir. Bu hizmet dava açılmasıyla başlar, mahkemenin verdiği karar temyizden geçip kesinleşinceye kadar devam eder.
 
İpotek Tesis, Denetim ve Koordinasyon :

Büromuz, tüm Türkiye çapındaki çözüm ortağı avukatlarla mükemmel bir otomasyon üzerinden deneyimli ve yetkin avukatlarımızla ipotek tesis (tapuda ipotek alma) hizmetini vermekte, ipotek tesis edilmeden önce ve tesis edildikten sonra hukuka uygunluğunu denetleme ve tüm bu operasyonun ülke çapında koordinasyonunu sağlayarak 1 gün içinde işlemi sonuçlandırmaktadır. Banka ve kredi kuruluşlarında teminatlanma, taşınmaz mal üzerinde başlayıp biten bir süreçtir. Ekspertizle başlar, ipotekle sona erer. Mükemmel organizasyonumuzla, ipotek tesisinin her aşamasında büromuz engin bilgi ve deneyim güvencesiyle taşınmaz mal teminatını sağlamaktadır.

Bankaların kredi verme süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “teminat alma” işlemleri, banka departmanları, şubeleri, hukuk büroları, BDDK veya SPK lisanslı eksperler ile koordineli Banka sistemleri ile entegre olarak yürütülmesine yönelik WEB tabanlı yazılım ile hizmet verilmektedir. Bu şekilde kalıcı olmak üzere kaynağından ve doğru biçimde bilgi alınmasını, bu bilginin işlenmesini, kullanılmasını sağlayan, alınan teminatın bilgilerinin tamamının kağıtsız ortamda sistemsel ve kalıcı olarak tutulmasını ve raporlanmasını sağlayan, süreçleri izlenebilir, ölçülebilir, denetlenebilir, iyileştirebilir hale getirerek operasyonel verimliliği arttırıp, maliyet ve riskleri azaltarak teminat alınması süresini kısaltan bir hizmet sunmaktayız.
Yasal Takip Departmanımız
 
 
FAYDALI LİNKLER
Son Çıkan Kanunlar
UYAP
Yargıtay
UBAP
Danıştay
İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Resmi Gazete
İstanbul Ticaret Odası
KAP
TC Kimlik Sorgulama
Türk Telekom Rehber
Döviz Kuru
web tasarim