OUR SERVICES
Administrative Proceedings:

Services of making telephone calls to debtors against whom administrative proceedings are taken, performing discount and installment agreements, following up these installments, reminding before installment, making telephone calls for payment delays after installment.

Execution and Litigation Proceedings:

This service is provided by the legal management department who carries out the complete legal follow-up process of the debtor files remaining after the administrative proceedings process. Through our expert attorneys and personnel specialized in legal proceedings we ensure that debtor files are brought to a fast solution.
Execution Proceedings Services : This is the service of collecting receivables ensued from companies’ activities through execution proceedings. This service begins with the instigation of executive proceedings for the collection of the receivable. It includes the executive proceedings and lawsuits in the collection process. It ends with the collection of the receivable or with the receipt of the certificate of insolvency and write-off. Throughout these services, debtors continue to be called by the Call Center for the purpose of collection.

What is important here is to conclude the collection and liquidation process with the company taking the least damage and the highest amount of collection possible. Therefore, it is important to know the uncollected credit’s charge to the bank, to evaluate guarantees, and to calculate the cash value. As a result of evaluating these elements together, sometimes even the liquidation of receivables by the banks with an appropriate interest in the long run may not generate satisfying results; in some cases it is more advantageous to perform real estate sales. In such cases, we provide services of real estate sales consultancy, opening of data room, legal due diligence and bidding, and preparation of contracts for each phase.

Litigation Proceedings Services : This is the service of processing lawsuits that have been brought against the company or will be brought by the company, whether or not they are affiliated with credit, in every phase from beginning to the end. The service begins with bringing the lawsuit and continues until the finalization of the court decision following the appeal process.  
 
İpotek Tesis, Denetim ve Koordinasyon :

Büromuz, tüm Türkiye çapındaki çözüm ortağı avukatlarla mükemmel bir otomasyon üzerinden deneyimli ve yetkin avukatlarımızla ipotek tesis (tapuda ipotek alma) hizmetini vermekte, ipotek tesis edilmeden önce ve tesis edildikten sonra hukuka uygunluğunu denetleme ve tüm bu operasyonun ülke çapında koordinasyonunu sağlayarak 1 gün içinde işlemi sonuçlandırmaktadır. Banka ve kredi kuruluşlarında teminatlanma, taşınmaz mal üzerinde başlayıp biten bir süreçtir. Ekspertizle başlar, ipotekle sona erer. Mükemmel otomasyonumuzla, ekspertizden başlayan bu sürecin başlangıcında da, SPK ve BDDK lisanslı eksperler kanalıyla ekspertizin yaptırılması da mümkün olmakta ve bu şekilde ekspertizinden ipotek tesisine kadar büromuz engin bilgi ve deneyim güvencesiyle teminatlanma sağlamaktadır.

Süreç, teminat alınmak istenen taşınmazın sisteme bir kere girilmesiyle başlar, otomatik olarak elektronik ortamda ekspere iş emri gider, eksper otomasyon kolaylığı ile derhal inceleme yaparak raporunu hazırlar, raporun onayı ile iş, taşınmazın bulunduğu yerdeki ipotek çözüm ortağımıza olan avukata düşer, derhal ipotek alınıp uygunluğu onaylanır ve doğrudan şubenin sistemine otomatik kaydolur, maille ilgiliyi uyarır. Otomasyon sayesinde tek bilgi girişi yapılır, sonrasında işlemin her aşaması şube tarafından izlenebilir şeffaflıkta teminatlanma işlemiş sonuçlandırılır.

Bankaların kredi verme süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “teminatlanma” işlemleri, banka departmanları, şubeleri, hukuk büroları, BDDK veya SPK lisanslı eksperler ile koordineli Banka sistemleri ile entegre olarak yürütülmesine yönelik WEB tabanlı yazılım ile hizmet verilmektedir. Bu şekilde kalıcı olmak üzere kaynağından ve doğru biçimde bilgi alınmasını, bu bilginin işlenmesini, kullanılmasını sağlayan, alınan teminatın bilgilerinin tamamının kağıtsız ortamda sistemsel ve kalıcı olarak tutulmasını ve raporlanmasını sağlayan, süreçleri izlenebilir, ölçülebilir, denetlenebilir, iyileştirebilir hale getirerek operasyonel verimliliği arttırıp, maliyet ve riskleri azaltarak teminatlanma süresini kısaltan bir hizmet sunmaktayız.
Öneri / Şikayet Formu için Tıklayınız >>  
Our Legal Proceedings Department
 
RGN Çağrı Merkezi
 
USEFUL LINKS
Laws Recently Introduced
UYAP
Court of Appeals
UBAP
Council of State
İstanbul Bar Association
Union of Bars of Turkey
KAP
Official Journal
İstanbul Chamber of Commerce
When will I retire?
R.T Id Inquiry
Vehicle Inquiry
Turk Telekom Phonebook
Exchange Rate
web tasarim